Blog
8 czerwca 2020
W jaki sposób zdobyć pieniądze na spełnienie marzeń?

Na realizację planów związanych z własną działalnością w większości przypadków potrzebne są środki finansowe. Skąd jednak możemy je pozyskać jeżeli sami ichnie posiadamy? Kredyty, pożyczki lub leasingi wiążą się z dodatkowymi obciążeniami, do tego nie każdy posiada zdolność kredytową lub bank może odmówić udzielenia pożyczki na wybrany przez nas cel. Istnieją jednak inne, bardzo ciekawe rozwiązania. Należą do nich patronite, crowdfuding oraz od 2021 roku prosta spółka akcyjna.

Patronite to platforma umożliwiającą kojarzenie użytkowników poszukujących wsparcia finansowego dla prowadzonej przez siebie działalności oraz użytkowników chcących takiego wsparcia udzielić. Między tzw. Autorem czyli użytkownikiem poszukującym wsparcia finansowego dla prowadzonej przez siebie działalności, a Operatorem platformy zawierana jest umowa o świadczenie usług. Na jej podstawie tworzone jest konto Autora i może on publikować na nim treści związane z jego działalnością oraz zbierać osoby chcące wesprzeć finansowe jego działalność. W zamian za wsparcie finansowe użytkownik udzielający wsparcia czyli Patron otrzymuje określone świadczenie w formie Progu. Autor ustala ilość i rodzaje Progów. Progi to rodzaje usług jakie będą świadczone w zamian za wsparcie. Minimalny okres wsparcia to 3 miesiące.

Crowdfunding to połączenie dwóch słów – crowd – tłum i funding – finansowanie. Można spotkać się z tłumaczeniem crowdfudingu jako finansowania społecznościowego. Jeżeli chcesz zrealizować jakiś projekt lub przedsięwzięcie możesz poprosić internautów o wsparcie finansowe. Istnieją różne rodzaje crowdfundingu: charytatywny, czyli kiedy nie oferujesz nic w zamian za udzielone wsparcie finansowe lub taki, podczas którego w zamian za wsparcie proponujesz osobom udzielającym wsparcia określone korzyści, jak np. produkt lub zniżkę na jego zakup. Zbiórkę crowfundingową możesz organizować za pośrednictwem platform crowdfundingowych lub indywidualnie za pomocom własnych środków. Nie istnieją bowiem regulacje prawne dotyczące crowdfundingu. Niezależnie od tego co wybierzesz warto pamiętać o kwestiach prawnych. Przepisy, które mają zastosowanie w danym przypadku, zależą od rodzaju crowdfundingu jaki wybierzesz. Crowdfunding charytatywny będzie stanowił umowę darowizny i może wymagać opłacenia podatku odpowiedniej wysokości, jeżeli którakolwiek z osób udzielających wsparcia wpłaci kwotę przekraczającą kwotę wolną od podatku. Jeśli jednak oferujesz w zamian produkt lub usługę może dojść do zawarcia umowy sprzedaży i wtedy znajdą zastosowanie przepisy o sprzedaży.

Prosta spółka akcyjna to nowy rodzaj spółki kapitałowej prawa handlowego, którą będzie można założyć od 1 marca 2021 r. Kluczowe zasady PSA to: bardzo niski kapitał akcyjny wymagany przy zakładaniu spółki (czyli 1 zł); elastyczne podejście do organów spółki, w tym możliwość powołania rady dyrektorów, która łączy cechy zarządu i rady nadzorczej; prostsze procedury i większa swoboda w podejmowaniu uchwał zdalnie, przy pomocy np. poczty elektronicznej czy komunikatorów internetowych; większa elastyczność, jeśli chodzi o rodzaje akcji i zasady działania spółki, w tym akcje za pracę lub usługi; rejestr akcjonariuszy w formie cyfrowej, prowadzony przez notariusza lub biuro maklerskie; łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego; proste zasady dotyczące likwidacji spółki i krótszy czas potrzebny na likwidację. Jak sama nazwa wskazuje PSA ma być spółką akcyjną prostsza w utworzeniu, prowadzeniu i likwidacji. Posiadając PSA możemy sprzedawać jej akcje i w ten sposób pozyskiwać środki finansowe na realizacje projektów lub działalności.

Zobacz więcej