Blog
4 maja 2020
Uszkodzona przesyłka! – Kto ponosi odpowiedzialność?

Na pewno zdarza Ci się robić zakupy w internecie. Robiąc zamówienie z dostawą do domu możesz obawiać się co zrobić kiedy okaże się, że Twoja przesyłka jest uszkodzona? Do kogo możesz w takim wypadku kierować swoje roszczenia?

Rozwiązania są różne w zależności od tego czy zakupiłeś towar jako osoba fizyczna dla celów prywatnych czy jako przedsiębiorca na potrzeby prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może dochodzić swoich roszczeń zasadniczo wyłącznie od przewoźnika. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzi na przedsiębiorce niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Przedsiębiorca może wystąpić więc przeciwko przewoźnikowi na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego.

Na uprzywilejowanym stanowisku jest natomiast konsument. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. To znaczy z chwilą kiedy zostanie Ci doręczona przesyłka. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy wyboru przewoźnika dokonał kupujący i sprzedawca nie miał żadnego wpływu na ten wybór. Oznacza to więc, że jeżeli jesteś konsumentem, a towar dotarł do Ciebie uszkodzony możesz dochodzić swoich roszczeń od sprzedawcy.

Sprzedawca nie będzie jednak jedynym, od którego konsument może domagać się naprawiania szkody. Zgodnie z prawem przewozowym przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Oznacza to, że konsument ma również możliwość skierowania swoich roszczeń do przewoźnika.

Konsument będzie więc mógł wybrać od kogo dochodzić odszkodowania czy od firmy przewozowej czy od sprzedającego.

Zobacz więcej