Blog
9 grudnia 2020
Prawo do ochrony danych prawem człowieka

Dane są podstawą cyfrowej gospodarki, rozwoju technologicznego i innowacyjności. Ich zbieranie i wykorzystywanie pozwala na rozwój technologii i gospodarki. Tym samym unowocześnia i ułatwia nasze życie. Nie można się z góry obawiać nowych technologii opartych na danych i ich demonizować. Ważne aby wyważyć potrzebę rozwoju cywilizacji, a dobro jednostki i jej prawo do prywatności i ochrony danych.

Człowiek jest źródłem wielu danych. Przede wszystkim danych osobowych, ale również danych dotyczących jego upodobań, poglądów, znajomości i wielu innych.

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności stanowi, że każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Podobnie do tej kwestii odnosi się Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej zgodnie z którą każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się. Można na tej postawie zaliczyć prawo do ochrony danych nas dotyczących do katalogu praw człowieka.

Dane są najcenniejszym surowcem XXI wieku. Firmy zarabiają na nich i osiągają wymierne korzyści. W Polsce wartość gospodarki opartej na danych szacowana jest na 6,2 mld euro, a w 2025 r. może to być między 7,9 mld euro a nawet 12 mld euro zgodnie z raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Istotną kwestią są dane przekazywane za pośrednictwem mediów społecznościach. Rejestrując się do portalu podajemy najpierw swoje dane osobowe. Na profilu udostępniamy dane dotyczące naszego imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, czasem miejsca zamieszkania oraz osób z którymi jesteśmy spokrewnieni. Następnie publikujemy zdjęcia, które również są źródłem danych o miejscach gdzie przebywamy, z kim się znamy, co lubimy robić. Często również w ten sposób pośrednio lub bezpośrednio ujawniamy nasze poglądy polityczne, moralne lub wyznaniowe. Cennym źródłem wiedzy są kontakty między ludzkie. Kogo mamy w znajomych, kto polubią nasze zdjęcia i posty. Wszystko jest rejestrowane i przetwarzane. Jeżeli nie publikujesz zdjęć to nie znaczy jeszcze, że nie przekazujesz danych. Najcenniejszymi bowiem informacjami są tzw. „like”, które zostawiasz pod postami. Danymi są informacje również o tym jakie filmy oglądasz, jakie czytasz artykuły, kogo znasz, na jakie strony wchodzisz i ile czasu tam spędzasz, co kupujesz i kiedy kupujesz o raz wiele, wiele innych.

Zwróć uwagę, że na każdą stronę internetową jaką wejdziesz musisz zaakceptować tzw. pliki cookies. Zazwyczaj robimy to automatycznie bez czytania pełnej informacji. Pliki cookies to technologia, które przechowuje i wykorzystuje informacje umożliwiające personalizacje strony, treści reklamowych, informacje o logowaniu, informacje o lokalizacji, informacje dotyczące danych do logowania.

Udostępniając swoje dane z jednej strony ułatwiamy sobie życie, ale z drugiej pozwalamy innym na nas zarabiać oraz możemy narazić się na manipulacje poprzez wyświetlanie nam zindywidualizowanych treści kształtujących nasze poglądy.

Aby bezpiecznie i użytecznie dla siebie korzystać z nowych technologii powinniśmy przede wszystkim szanować swoje dane i nie udostępniać ich po pierwsze w nadmiarze po drugie bez potrzeby.

Szanujmy zwłaszcza swoje dane osobowe i nie przekazujmy ich tam gdzie nie musimy. Zwracajmy uwagę czy zbierane dane zarówno w Internecie jak i za pośrednictwem papierowych formularzy są zbierane zgodnie z prawem oraz celem dla jakiego są zbierane. Zapisując dziecko na zajęcia dodatkowe nie musisz wyrażać zgody na wykorzystanie jego wizerunku. Zapisując się do dentysty nie musisz podawać numeru dowodu osobistego. Nie są to dane zbierane zgodne z celem.

W celu uniknięcia ewentualnej manipulacji wyrabiajmy swoje opinie nie tylko na podstawie informacji wyświetlonych w Internecie, zwłaszcza w postaci filmów czy memów, ale na podstawie przeczytanych książek, zdobytej wiedzy, podróży, własnych doświadczeń oraz doświadczeń naszych rodziców i dziadków. Kwestionuj wszystko i poszukuj samodzielnie informacji.

Szczególną ostrożnością powinniśmy się wykazać właśnie teraz kiedy zbierane są dane w związku z walką z pandemią. Bardzo często dochodzi bowiem do nadużyć zbierania danych niezgodnych z celem lub bez podstawy prawnej.

Z uwagi na ogromną wymierną wartość danych zastanów się zanim je przekażesz. Gdybyś miał worek złota nie oddałbyś go bezrefleksyjnie i to za darmo, dlaczego więc robisz to ze swoimi danymi – najcenniejszym surowcem XXI wieku.

Zobacz więcej