Blog
8 kwietnia 2020
Poradnik Pracodawcy – Tarcza Antykryzysowa

W związku z wprowadzeniem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31.03.2020 r. przygotowałam dla Państwa Poradnik Pracodawcy zawierający rozwiązania jakie przewiduje niniejsza ustawa dla pracodawców.

Ważne! Urzędy Pracy rozpoczęły nabór wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń warto szybko zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami aby zdążyć w terminie złożyć wniosek.

 

 Bezpłatny Poradnik Pracodawcy

Zobacz więcej