Oferta
Sprawy podatkowe i administracyjne
W dziedzinie prawa podatkowego:
reprezentacja podatnika w postępowaniu podatkowym i sądowym
konstruowanie i opiniowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej
sporządzanie opinii oraz informacji prawnych
reprezentacja w sprawach karnych i karno-skarbowych
W dziedzinie prawa administracyjnego:
reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych
konstruowanie wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych
konstruowanie odwołań oraz zażaleń w postępowaniach administracyjnych
konstruowanie skargi oraz skargi kasacyjnej oraz reprezentacja Klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
porady prawne oraz konstruowanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej
konstruowanie wniosków o dostęp do informacji publicznej