Oferta
Procesy sądowe i arbitraż
opracowanie strategii postępowania sądowego tak, aby zapewnić najlepszą ochronę interesów Klientów
profesjonalna reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i egzekucyjnych
konstruowanie pism procesowych
prowadzenie negocjacji poza procesowych zmierzających do zawarcia ugody
reprezentowanie Klientów w postępowaniach mediacyjnych
reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym