Oferta
Ochrona danych osobowych
porady prawne i konstruowanie opinii z zakresu prawa ochrony danych osobowych
przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji wymaganej przez RODO
konstruowanie i opiniowanie formularzy i ankiet służących gromadzeniu danych osobowych
konstruowanie i opiniowanie wymaganych prawem klauzul i oświadczeń
konstruowanie i opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych