Blog
17 marca 2020
Jak założyć sklep internetowy czyli niezbędne dokumenty prawne

Podstawowym dokumentem prawnym jaki potrzebujesz zakładając sklep internetowy jest regulamin sklepu. Regulamin to nic innego jak wzór umowy zawieranej z klientem na odległość. Niezbędne elementy regulaminu określa ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz ustawa o prawach konsumenta. Regulamin może być prosty lub złożony wszystko zależy od rodzaju działalności sklepu. Nie ma jednego wzoru regulaminu, który posłowałby do każdego rodzaju strony internetowej.

Do najważniejszych elementów regulaminu zalicza się informacja o prawie do odstąpienia od umowy oraz określenie momentu zawarcia umowy z konsumentem (bardzo ważne kiedy sprzedaż obejmuje towar którego nie mamy faktycznie w magazynie). Istotne, aby regulamin zawierał również odpowiednią definicje konsumenta z uwzględnieniem zmian ustawy o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 1 czerwca 2020 roku.

Jeżeli regulamin jest obszerny/złożony wtedy przydatne są zakładki na stronie, które odnoszą się tylko do poszczególnych, najważniejszych punktów regulaminu np. prawa do odstąpienia.

Musimy również pamiętać o tym, że zgoda konsumenta na treść regulaminu musi być wyraźna tu pomocne będą checkbox-y umieszczone w odpowiednich miejscach na stronie.

Kiedy mamy już regulamin musimy zastanowić się czy na naszej stronie będziemy zbierać dane osobowe. Jeżeli tak, a w przypadku sklepu internetowego trudno wyobrazić sobie inną sytuację, musimy posiadać dokumentacje wymagana przez RODO. Musimy więc przede wszystkim opracować politykę prywatności, wzory zgód na przetwarzanie danych, klauzule informacyjne oraz ewentualnie inne dokumenty, jeżeli tego wymaga specyfika naszej strony.

Stworzenie poprawnych dokumentów prawnych dla sklepu internetowego może nie być zadaniem prostym więc warto zlecić to zadanie profesjonaliście.

Zobacz więcej