Blog
24 lutego 2020
Jak uzyskać wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego?

Może właśnie sprzedałeś nieruchomość i zastanawiasz się jaki podatek powinieneś zapłacić albo czy możesz skorzystać z ulgi, może podpisałeś niestandardową umowę i nie jesteś pewien czy na jej podstawie nie powstał obowiązek podatkowy a może prowadzisz działalność gospodarczą i masz problemy z interpretacją przepisów podatkowych?

Istnieje bardzo przydatne narzędzie które może wykorzystać podatnik w starciu ze zrozumieniem niektórych zawiłych przepisów prawa.

Jest to interpretacja indywidualna prawa podatkowego.

Interpretacja pełni funkcje informacyjną – objaśnia przepisy prawa podatkowego mające zastosowanie do konkretnej sytuacji oraz gwarancyjną – zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może szkodzić podatnikowi, który wniósł o jej wydanie.

Interpretacja indywidualna to akt wydawany przez administrację podatkową na wniosek zainteresowanego.

Wniosek powinien spełniać określone w przepisach wymagania formalne.

Najistotniejszym z nich jest dokładne opisanie zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Ponadto wniosek powinien zawierać opis stanowiska wnioskodawcy w danej sprawie, innymi słowy wnioskodawca powinien przedstawić swoją wykładnię przepisów prawa w tym zakresie, dlatego najlepiej żeby taki wniosek sporządził profesjonalista.

Wniosek podlega opłacie w kwocie 40 zł za każdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe.

Kiedy złożymy prawidłowo wniosek czekamy maksymalnie 3 miesiące na wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja indywidualna składa się z informacji o tym czy przedstawione we wniosku stanowisko czyli wykładnia wnioskodawcy jest prawidłowa czy nieprawidłowa oraz uzasadnienia na które składa się opis stanu faktycznego, przytoczenie stanowiska wnioskodawcy, a następnie wykładnia prawa podatkowego organu czyli wyjaśnienie zajętego stanowiska organu uprawnionego do wydania interpretacji.

Dzięki interpretacji indywidualnej podatnik uzyskuje ochronę w postaci:

  • zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku (tutaj mamy dodatkowy warunek w postaci wymogu aby zdarzenie, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miało miejsce przed doręczeniem interpretacji indywidualnej)
  • nienaliczanie odsetek za zwłokę;
  • brak odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.
Zobacz więcej