Blog
16 września 2020
Czy można zwrócić maseczkę ochronną kupioną w sklepie internetowym?

W związku z obecnie panująca sytuacją zdrowotną na świecie wiele firm np. odzieżowych rozszerzyło swoją ofertę o sprzedaż maseczek ochronnych. Wraz z zamieszczeniem w witrynach sklepów maseczek pojawiły się również informacje o braku możliwości zwrotu towaru ze względów higienicznych. Czy faktycznie sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zwróconego towaru?

Odpowiedź daje nam art.38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W związku z powyższym, aby sprzedawca miał prawo odmówić przyjęcia zwrotu maseczka powinna znajdować się w zapieczętowanym opakowaniu i to opakowanie musi zostać otwarte przez konsumenta po dostarczeniu. Jeżeli nasza maseczka nie jest w zapieczętowanym opakowaniu tylko np. w bawełnianym woreczku lub bez żadnego opakowania, śmiało możemy ją zwrócić, a sprzedawca nie powinien odmawiać przyjęcia zwrotu. Podobnie wygląda sytuacja jeżeli maseczka była w zapieczętowanym opakowaniu, ale go nie otworzyliśmy.

Zdarzają się sytuacje, że sprzedawcy oferują materiałowe maseczki np. z bawełny, które nie są w zapieczętowanym opakowaniu, a nawet nie są w nic zapakowane oprócz opakowania przesyłkowego, a mimo to odmawiają konsumentowi zwrotu z uwagi na ww. przepis. Należy negatywnie ocenić taką praktykę. W takim wypadku maseczka niewiele różni się od innych produktów oferowanych przez sprzedawcę. W obecnie trwającym stanie epidemii stosując taka interpretacje można by odmówić zwrotu wszelkiego towaru.

Z drugiej strony jeżeli maseczka jest zapakowana w zapieczętowanym opakowaniu, które następnie otworzyliśmy po dostarczeniu, nie wyklucza to skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia na innej podstawie prawnej (np. zgodnie z art. 560 § 1 k.c., gdy sprzedawana rzecz ma wady). Również nie wyklucza możliwości zwrotu, jeżeli maseczka była zapakowana w zapieczętowane opakowanie, ale to opakowanie nie z naszej winny zostało uszkodzone np. w transporcie. Na marginesie przypomnę, że w przypadku konsumentów ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą wydania mu rzeczy. Dlatego w przypadku uszkodzenia opakowania w transporcie wykonywanym przez wybranego przez sprzedawcę przewoźnika wciąż zachowujemy prawo do zwrotu maseczki do sprzedającego.

Zobacz więcej