Blog
26 sierpnia 2020
ABC regulaminu sklepu internatowego

Regulamin sklepu internetowego to nic innego jak umowa zawierana między przedsiębiorcą prowadzący sklep internetowy, a klientem korzystającym z jego towarów lub usług. Dlatego ważne jest, aby regulamin był dobrze skonstruowany, zawierał wszystkie niezbędne elementy i nie dawał miejsca na rozbieżności interpretacyjne. Dobrze byłoby jakby dodatkowo chronił interesy przedsiębiorcy z jednoczesnym poszanowaniem praw klienta oraz zachowaniem zasady równowagi stron zawierających umowę. Dlatego najlepiej sporządzić regulamin sklepu internetowego indywidualnie, tak aby był dopasowany do naszych potrzeb.

Do najważniejszych elementów dobrego regulaminu sklepu internetowego zaliczyłabym wskazanie momentu zawarcia umowy, wskazanie obowiązków przedsiębiorcy, kwestie odstąpienie od umowy oraz reklamacji, a także ochronę danych osobowych.

Wskazanie momentu zawarcia umowy wbrew pozorom nie jest takie proste. Wszystko zależy od specyfiki danej branży lub towarów. W przypadku sprzedaży towarów warto przy ustalaniu momentu zawarcia umowy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia rozbieżności miedzy posiadanym stanem towaru w magazynie, a wyświetlonym towarem oferowanym na stronie. Jeszcze inna kwestią jest kiedy nie posiadamy towaru i za każdym zamówieniem musimy go sprowadzić od producenta lub innego sprzedawcy.

Przedsiębiorca najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową ma obowiązek w sposób jasny i zrozumiały podać wszelkie niezbędne informacje wymienione w art. 12 ustawy o prawach konsumenta. Należy pamiętać o zmianie przedmiotowej ustawy, która weszła w życie dnia 01.06.2020 r., a dzięki której ochroną konsumencką objęci zostali również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawierający umowę niezwiązana z ich działalnością zawodową. Najlepiej wszelkie informacje wymagane przez ww. ustawę wymienić w regulaminie, tak żeby mieli do nich dostęp zarówno konsumenci jak i pozostali klienci.

Następnie koniecznie należy uregulować kwestie odstąpienia od umowy i reklamacji. Ustawa o prawach konsumenta przewiduje szereg obowiązków z jakich musi się wywiązać przedsiębiorca. Jednakże z usług naszego sklepu mogą korzystać nie tylko konsumenci dlatego warto rozdzielić postanowienia regulujące odstąpienie od umowy oraz reklamacje na dotyczące konsumentów oraz dotyczące klientów niebędących konsumentami.

W przypadku odstąpienia od umowy dotyczących konsumentów należy szczególna uwagę zwrócić na art. 38 ustawy o prawach konsumenta zawierający szereg włączeń od prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Bardzo ważnym elementem regulaminu jest poinformowanie konsumenta o konieczności poniesienia kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Brak takiego poinformowania skutkuje koniecznością pokrycia tych kosztów przez przedsiębiorcę.

Kluczowe jest również sporządzenie właściwej polityki prywatności oraz wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do legalnego przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaną umową lub prowadzonym newsletterem. Tworząc dokumentację ochrony danych osobowych dla sklepu internetowego musimy pamiętać o podstawowym obowiązku informacyjnym przewidzianym przez RODO oraz zebraniu niezbędnych zgód na przetwarzanie danych. Ważne jest aby poprawnie wskazać cel i czas przetwarzania danych. Polityka sklepu powinna uwzględniać również korzystanie z plików Cookies. Dokumentacje legalnego przetwarzania danych osobowych należy sporządzać z uwzględnieniem potrzeb danego sklepu internetowego oraz używanych narzędzi marketingowych. Dlatego nie jest dobrym pomysłem kopiowanie ich z innego sklepu internetowego.

Zobacz więcej